Kto som

Spoznajte ma

Detstvo

Narodil som sa 31. augusta 1982 v Trnave. Prvých šesť rokov života som prežil na Prednádraží, školské a študentské časy za hradbami na Vajanského. Odmala som zvedavý, vždy keď mi babička rozprávala rozprávky, chcel som ďalsiu a ďalšiu, až si ich musela začať vymýšlať.

Štúdium

Som absolventom Gymnázia Jána Holleho v Trnave a právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Vzdelanie som si rozšíril na Central European University v Budapešti, kde som vyštudoval odbor International business law (Medzinárodné obchodné právo) a získal titul LL.M. - Magister práv. Medzinárodné prostredie bolo neuveriteľnou inšpiráciou. Ukázalo mi, ako nad vecami premýšľať svetovo so schopnosťou zasadiť riešenie do domáceho prostredia.

Práca

Po magisterskom štúdiu som pracoval na Obvodnom a Krajskom pozemkovom úrade v Trnave. Po štúdiu v zahraničí na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a posledné dva roky ako právnik špecialista akciovej spoločnosti Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Systém práce vo verejnej správe som zažil z oboch strán. A aj to je jedným z dôvodov, prečo považujem za jednu z priorít celkový audit na meste a v mestských spoločnostiach. Spôsob práce a nemožnosť veci skutočne ovplyvniť, boli príčinou, prečo som sa rozhodol začať s aktivitami vo svojom bezprostrednom okolí.

Obyvateľ mesta

Každý z nás má dve možnosti. Môžeme obchádzať problémy a opakovať, že sa nikdy nič nezmení, alebo sa rozhodneme niečo urobiť. Stačí pritom rešpektovať základné pravidlá občianskej zodpovednosti. Neničiť to, čo je naše spoločné; vedieť upozorniť na to, čo nefunguje; aktívne zmeniť veci. Tak ako vy aj ja som obyvateľom tohoto mesta. Môžete ma vidieť na modrom bicykli na Bercajgli, na kosačke v parku, behávať v Kamennom mlyne, na podujatiach v meste diskutovať so známymi, ale aj so štetcom v ruke maľovať detské ihriská. Chcem rozvíjať, čo je dobré, posúvať vpred to, čo stagnuje a nebojím sa meniť to, čo nefunguje.

Aktivizmus

Meniť tvár mesta k lepšiemu je dlhodobý proces. Nedá oklamať rýchlymi a lacnými riešeniami, často na poslednú chvíľu. Od roku 2010 preto meníme veci k lepšiemu, staráme sa o mestský park, zmluvne sme si adoptovali Kalváriu, ktorú sme skultivovali a vytvorili z nej miesto pre oddych Trnavčanov. Mnohé z aktivít, väčšie či menšie, robíme neustále a snažíme sa inšpirovať aj ostatných. Prečo teda kandidujem na post primátora? Dobrovoľníctvom a aktivitou môžem zmeniť malé veci vo svojom okolí, no veľké veci je možné meniť iba z pozície verejnej služby. Byť primátorským aktivistom a zároveň aktívnym primátorom pracujúcim pre obyvateľov Trnavy.

Stiahnuť CV
V roku 2014 kandidujem v komunálnych voľbách na post
primátora mesta Trnava.